วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

การทำน้ำหมักชีวภาพ หรือ EM

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้ผล จำเป็นอย่ายิ่งที่ต้องทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ ซึ่งวัตถุดิบและขั้นตอนการทำมีดังนี้
ส่วนผสม
1.พืช ผัก ผลไม้สุก 3 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
วิธีทำ
ผสมส่วนประกอบทั้งหมด คลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆ ใส่ถังปิดฝาให้สนิทตั้งไว้ในที่ร่ม หมักนานประมาณ
15 วันแล้วเปิดฝาเติมน้ำลงไป 10 ลิตร ใช้ไม้คนให้ทั่วแล้วปิดฝาไว้ดังเดิมหมักต่ออีก 30วัน จึงกรองเอาน้ำหมักที่ได้ไปใช้จะทำให้ได้น้ำหมักที่มีประสิทธิภาพ

การขยายเชื้อน้ำหมัก

ใช้ น้ำหมัก 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำเปล่า 10 ลิตร ผสมกันใส่ถังปิดฝาหมักตั้งเก็บในร่ม 15-60วัน จากนั้นจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น